Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst - Nederland.

Onze stichting:
Op woensdag 19 augustus 2010 is de akte voor de Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst - Nederland te Veenendaal ondertekend. De stichting is voortgekomen uit de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep - Nederland met 160 leden. Deze vereniging vierde in 2014 haar 20-jarig bestaan. Naast de vereniging was er behoefte aan een stichting die zich met name inzet voor het behoud van materieel en immaterieel erfgoed rond kerst.
Voor nadere informatie over de doelstellingen zie "De Stichting".

Laat ons weten bij "Vragen en contact":

  • als u (bijzondere) kerstgroepen voor ons heeft om deze voor het nageslacht te behouden en tentoon te stellen,
  • als u literatuur, boeken en andere vormen van kennis beschikbaar wilt stellen om onze kennisbank verder uit te bouwen (inmiddels hebben wij een lijst met meer dan 1.350 Kerst gerelateerde boeken beschikbaar),
  • als u beschikt over expertise over kerstgebruiken en of andere zaken rond kerst meldt u zich dan aan, om bijvoorbeeld, zitting te nemen in het bestuur of een commissie,
  • als u vragen en of opmerkingen heeft over onze Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst - Nederland.