Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Stichting

De stichting heeft ten doel:

  • Het bevorderen van behoud van kerstgroepen en aanverwante objecten, alsmede van met de kerst verbonden gebruiken in het algemeen als waardevol materieel en immaterieel erfgoed;
  • het bevorderen en overdragen van kennis omtrent voornoemd erfgoed.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het stimuleren van belangstelling voor voornoemd erfgoed;
  • Het doen tentoonstellen van voornoemd erfgoed;
  • Het werven van fondsen voor aanschaf, behoud, onderhoud en restauratie van voornoemd erfgoed;
  • Het beheren en in standhouden van voornoemd erfgoed.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Peter Diemer
Secretaris: Harry Lammers
Penningmeester: Anne Franken
Bestuurslid: Rina Zijp-Jonker 
Bestuurslid: Bert Hilhorst

Het adres van de stichting:

Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst – Nederland
p/a  (m.i.v. 16 mei 2018) Ferdinand Bol 14
1191 WL Ouderkerk a/d Amstel

ANBI status:
Op 15 november 2010 heeft de Belastingdienst ons de ANBI-status verleend.
RSIN of fiscaal nummer 8229.01.729

Kamer van Koophandel:
De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland ingeschreven onder nr.: 50714074

Bankrekening:
IBAN: NL56 INGB 0005 8577 15
BIC: INGBNL2A