Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

​PRIVACYVERKLARING

Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst – Nederland  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst -Nederland – statutair gevestigd te Vorden (Gemeente Bronkhorst Geld.), kantoorhoudende te  Krimpen aan den IJssel, Ferdinand Bol 14, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 50714074. En heeft een ANBI status onder nr. 822901729.

www.stichting.erfgoedrond kerst.nl,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Vrienden van de Kerstgroep. Hij/zij is te bereiken via
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting erfgoed rond Kerst - Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich als donateur of gift verstrekker zich bij onze sichting heeft aangemeld en deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam of naam van de organisatie
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  •  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst - Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw (donaties / giften )betalingen / objecten
  •  

Geautomatiseerde besluitvorming
De Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst – Nederland neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst - Nederland) tussen zit.

De Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst -Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Microsoft office programma’s Excel en Word

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Vereniging Vrienden van de Kerstgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden gedurende het donateurschap bewaard, met inbegrip van het laatste volledige kalenderjaar waarin het  donateurschap beëindigd wordt of zoveel langer als door de wetgever verlangd wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst – Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst – Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, wat betekent dat u het donorschap ook beëindigt.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst – Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst - Nederland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende web adres:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst - Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.