Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Vriend

Word ook donateur of vriend van onze stichting:

U kunt vriend van de stichting worden door minimaal 10,00 euro per jaar over te maken naar  ING Bankrekening  NL56 INGB 0005 8577 15 t.n.v. Stichting tot behoud erfgoed rond Kerst Nederland onder vermelding van "Vriend" . Ook donaties en of giften zijn van harte welkom op dit bankrekeningnummer o.v.v. Donatie of gift.

Alle giften en donaties zijn in verband met de ANBI-status aftrekbaar van de inkomsten belasting. Ook nalatenschappen en erfenissen zijn vrijgesteld van successierecht.

Giften in natura:
Giften in natura, met betrekking tot onze doelstelling, zijn ook van harte welkom. Indien nodig zullen er nadere afspraken worden gemaakt over bestemming e.d. Het hebben van een Codicil of het mogelijk opmaken van een testament is daarbij onontbeerlijk. Wij informeren u hier graag over. Ook indien u een nalatenschap of een gedeelte hiervan aan ons wilt doneren maken wij graag een afspraak met u om dit te realiseren.